‌ در این مجموعه که برای گروه سنی ۷ سال و بالاتر مناسب هست، شخصیت اصلی داستان زویی و گربه‌اش ساسافراس در هر قسمت با داستان‌های تخیلی قشنگی مسايلی مربوط به علوم، جانورشناسی و گیاه‌شناسی را برای بچه‌ها مطرح می‌کنند و آزمایش‌هایی که در طی داستان بیان می‌شود جذابیت زیادی برای بچه‌ها دارد. ‌‌ ‌

‌نویسنده داستان، آژیا سیترو خود معلم علوم بوده‌است و این امر باعث شده او با تسلط کامل آزمایش‌هایی را مطرح کند که واقعی هستند. ‌
‌‌‌‌ بچه‌ها با کمی تغییر این آزمایش‌ها را در منزل می‌توانند انجام دهند. این مجموعه کتاب مشوقی برای بچه‌هاست که خودشان در خانه دست به آزمایش بزنند. ‌

‌شما بچه بودید دوست داشتید آزمایشای عجیب و غریب انجام بدید؟
‌بهترین کتاب دوران کودکی شما چه کتابی بود؟

‌انتشارات پرتقال
‌نویسنده: آژیا سیترو
‌مترجم: هدا نژاد حسینیان